Follies

FOLLIES, GECAMOUFLEERDE GEKHEID

 

Tijdens de oorlog draaide alles op Buitenplaats Koningsweg om camouflage. En dat geldt straks ook voor de 11 follies die in de bossen ‘verstopt’ worden. Bijzondere verblijven, die mens en dier voor de gek houden en zich verrassend goed voegen in het Veluwse landschap. De follies krijgen een recreatieve bestemming en dienen beschikbaar gesteld te worden voor de verhuur.

 

Een stukje geschiedenis
De term folly komt uit het Engels en betekent gekheid of dwaasheid. Een folly is een bouwwerk dat met opzet nutteloos of bizar lijkt. Bedoeld als decoratie en ongeschikt voor huisvesting of andere functies. Follies werden in het verleden veel gebruikt als toevoegingen op landgoederen. Zo was het eind 18e tot begin 19e eeuw mode om op een landgoed romantische elementen te laten bouwen. Populair waren geconstrueerde ruïnes en grotten van kippengaas en beton, namaakkapellen, verblijfplaatsen voor kluizenaars en watervallen. Mooie voorbeelden van folly-waterpartijen zijn te vinden in Park Sonsbeek en in het park van Kasteel Rosendael.


Bouwrijpe kavels
Met het thema camouflage als uitgangspunt verrijzen op Buitenplaats Koningsweg 11 follies die dienst gaan doen als tijdelijke (vakantie)verblijven. Eén folly betreft de Rijksmonumentale kapel, waarvoor een architectenbureau een plan opstelt. De overige 10 follies worden verkocht als bouwrijpe bouwkavel, voorzien van bekabeling tot aan de erfgrens. Denk hierbij aan riolering, elektra, water en glasvezel. De toekomstig eigenaren van de bouwkavels dienen de follies zelf te realiseren en op de voorzieningen aan te sluiten. 

 

Kaveleigenschappen

- Het zoekgebied voor elke kavel is 100 m2
- De uiteindelijke kavels zijn maximaal 65 m2 groot
- Per kavel wordt voorgeschreven of er een 1- of 2-laags folly gerealiseerd kan, mag of moet worden
- De follies mogen bovengronds niet groter worden dan 165 m3
- Ondergronds is op sommige plekken extra inhoud toe te voegen
- Bij een 1-laags folly mag maximaal 40 m2 footprint bebouwd worden
- Bij een 2-laagse folly mag maximaal 35 m2 footprint bebouwd worden
- Er mag maximaal 25 m2 buitenruimte worden gerealiseerd, in de vorm van een vlonder 
- Tuinen zijn niet toegestaan
- De openbare ruimte direct grenzend aan de kavel wordt eigendom van de gemeente 

 

 

Toewijzingsproces

Verstoppen en vermommen staan centraal, net als tijdens de Tweede Wereldoorlog. En daardoor kunnen follies opgaan in het bos of zich bijvoorbeeld onder het maaiveld bevinden. De bijzondere architecturale hoogstandjes kunnen ook juist wél aanwezig zijn, maar zich als iets anders voordoen. Een uitdaging voor kopers en architecten om iets echt bijzonders te ontwerpen en te bouwen. Om een kavel te kunnen kopen, dient eerst een ontwerp ingediend te worden voor een specifieke kavel. Een jury zal per kavel beoordelen welk ontwerp het beste is, op basis van de volgende thema’s:

 

-        Architectuur en beeldkwaliteit

-        Ontwerpthema camouflage

-        Inpassing in de omgeving

-        Duurzaamheid

-        Natuurinclusiviteit

-        Artistieke kracht

-        Innovativiteit

 

Gebruik van de follies

Na realisatie dient de folly in de verhuur aangeboden te worden middels bedrijfsmatige exploitatie.

De definitie van bedrijfsmatige exploitatie zoals opgenomen in het bestemmingsplan luidt als volgt: ‘het via een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon voeren van een zodanig beheer/exploitatie dat permanent wisselende recreatieve (nacht) verblijfsmogelijkheden worden geboden.’ Permanente bewoning is verboden.
 


Start verkoop

Het inzenden van ontwerpen is mogelijk na start verkoop. Nadere informatie over het inschrijvings- en verkoopproces volgt conform huidige planning voorjaar 2021. Bij start verkoop zullen de definitieve verkoopprijzen bekend gemaakt worden, prijsindicaties nu zijn variërend vanaf € 65.000,- v.o.n. per kavel.

 

Blijf op de hoogte

Als tijdelijke (vakantie)verblijven benadrukken de follies straks het culturele en kunstzinnige karakter van het terrein. Verwacht dan ook geen stacaravans of chaletjes, zoals je vindt op een doorsnee vakantiepark. Op Buitenplaats Koningsweg is gecamoufleerde gekheid de norm. Gaat u de uitdaging aan? En wilt u meer weten? Houdt dan de website en de nieuwsbrieven in de gaten.

 

 

Terug naar het overzicht

Overzicht