downloads

Downloads Algemeen

Hieronder zijn het Beeldkwaliteitsplan, het Masterplan en de Plankaart van Buitenplaats Koningsweg te downloaden. Het bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ga naar 'Plannen zoeken' en zoek vervolgens op plannaam 'Buitenplaats Koningsweg'.

Beeldkwaliteitsplan Buitenplaats Koningsweg (versie december 2017)

Masterplan Buitenplaats Koningsweg (versie 9 april 2010)

Plankaart Buitenplaats Koningsweg (versie januari 2022)

BTW memo

 

Downloads KKN 1, 2 en 3

Hieronder zijn de downloads voor KKN 1, 2 en 3 te vinden. De verkooptekeningen zijn per bouwnummer te vinden en downloaden in de interactieve kaart.

Technische omschrijving KKN 1, 2 en 3

Situatietekening

Keukenflyer Voortman

Bekijk de brochure

Verkooptekeningen KKN 1

Verkooptekeningen KKN 2

Verkooptekeningen KKN 3

 

Downloads Follies

Let op: Het inschrijfformulier kun je NIET uitprinten en invullen. Je vult het digitaal in en drukt vervolgens op verzenden. 

Inschrijfformulier Follies

Concept bouwaanvraag Kapel

Technische omschrijving Kapel

Plattegronden op A3 formaat Kapel

Model leveringsakte (concept)

Beeldkwaliteitsplan Follies

Wandelkaart Follies

Informatieboekje Follies


Koopovereenkomsten (concept)

Model koopovereenkomst folly-kavels (concept)

Model koopovereenkomst Kapel (concept)


InrichtingsplanVoorwaarden Ontheffing Flora en Fauna

Voorwaarden Ontheffing Flora en Fauna