Je folly en de btw. Zo zit het!

Het bestemmingsplan bepaalt dat je folly straks niet permanent bewoond mag worden, maar ‘bedrijfsmatig geëxploiteerd’ moet worden als recreatiewoning. Zowel bij de aankoop van de kavel en de bouw van je folly als het exploiteren (verhuren) ervan, krijg je te maken met betaalde btw die je kunt terugvragen en ontvangen btw die je moet afdragen. Hoe dat zit leggen we graag uit.

 

Ondernemerschap en btw

Ben je al ondernemer en doe je aangifte omzetbelasting? Dan kun je de btw die je betaalt bij de aankoop van de kavel en tijdens bouw van de folly terugvragen. Dat geldt ook als je een particuliere koper bent en op het moment van aankoop nog geen btw-nummer hebt. Door te investeren in de folly met het oog op de bedrijfsmatige exploitatie daarvan, word je voor de Belastingdienst namelijk ondernemer. En daarmee heb je recht op teruggave van de btw die je betaalt in het kader van die investering.

Daarvoor moet je wel vóór 1 juli na het jaar van je aankoop bij de Belastingdienst verzoeken een btw-nummer toe te kennen en een btw-aangifte uit te reiken. Koop je in 2021 een folly, dan moet je uiterlijk 30 juni 2022 een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Je kunt uiteraard ook direct bij het aangaan van de verplichting het verzoek indienen zodat je de btw direct kan terugvragen.

Let op: bij de exploitatie van een recreatiewoning is het huidige beleid van de Belastingdienst dat je alleen als ondernemer wordt gekwalificeerd als je de recreatiewoning voor ten minste 140 dagen per jaar verhuurt. Ook bij een lager aantal dagen kan er sprake zijn van ondernemerschap, maar het risico bestaat dat de Belastingdienst daar vragen over stelt en in het uiterste geval de teruggave van btw weigert of terugdraait.

 

Gebruik voor belaste prestaties

De eerste eis voor btw-teruggave is dus dat je ondernemer bent of dat je, wanneer je een particulier bent, tijdig een btw-nummer aanvraagt. De tweede eis is dat je je folly voor minimaal 140 dagen per jaar verhuurt. De derde eis om de btw terug te kunnen vragen is dat de folly na de aankoop van de bouwkavel en de realisatie gebruikt wordt voor met btw belaste prestaties. Je moet dus btw rekenen over de huurprijs. De verhuur van een recreatiewoning voor kort verblijf is dan zo’n btw belaste prestatie. Op deze verhuur is het verlaagde btw-tarief van toepassing. Dat is op dit moment 9%.


Rekenvoorbeeld:

Verhuur je jouw folly voor € 1.000,- inclusief btw per week, dan moet je van de verhuuropbrengst € 83,- (€ 1.000 x 9/109) btw afdragen. Bij deze wijze van exploitatie heb je dus ook recht op teruggave van de betaalde btw bij aankoop en bouw van de folly. Om deze btw af te dragen (en in een eerder stadium de btw op de aankoop en bouw terug te vragen) doe je periodiek aangifte omzetbelasting bij de Belastingdienst.

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over je folly en de btw-regels. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Willemsen makelaars.